Přihláška na LDT Nová Ves

„Hrabě Drákula“


Termín tábora: 29.07. – 09.08.2023

Místo konání: Nová Ves u Oslavan

Cena a platební podmínky: Cena je 4.300,- Kč (sourozenec 4.000,- Kč). Cena zahrnuje dopravu, ubytování, plnou penzi a program po celou dobu tábora.

Platbu je nutno uhradit do 30.06.2023.
Strono před 30.06.2023 vracíme celou částku.
Strono po 30.06.2023 celá částka propadá.

Úhradu proveďte převodem na účet 2001889277/2010 nebo po dohodě s hlavním vedoucím tábora v hotovosti.

Pokud potřebujete vystavit fakturu pro zaměstnavatele, kontaktujte hlavního vedoucího tábora.Závazně přihlašuji dítě:
Jméno, Příjmení:
Datum narození:
Bydliště:


Zákonný zástupce dítě:
Jméno, Příjmení:
Bydliště:
Telefon:
Email:


Kontakt na zástupce, který je schopen převzít dítě v případě nedostupnosti zák. zástupce:
Jméno, Příjmení:
Telefon:

Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které mé dítě způsobí na vybavení v době pobytu na dětském táboře. Souhlasím s podmínkami účasti dítěte na táboře a s cenou tábora.

dne: 21.03.2023

Souhlasím s výše uvedeným


Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR.
(Odesílání trvá cca 30s, proto prosím vyčkejte)


Hlavní vedoucí tábora:
Erik Kališ
Krkoškova 22a, 613 00 Brno
tel. č.: +420 792 402 849, +420 702 854 254
e-mail: tabor@torajky.cz

TO Rajky, z.s.