Přihláška na LDT Skalka


Termín tábora: 30. 07. – 13. 8. 2022

Místo konání: Tábořiště cca 6 km od Starého Města pod Landštejnem. Ubytování ve stanech s podsadou ve vlastním spacáku.

Cena a platební podmínky: Cena je 4.100,- Kč (sourozenec 3.800,- Kč). Cena zahrnuje dopravu, ubytování, plnou penzi a program po celou dobu tábora.

Úhradu proveďte převodem na účet 2001889277/2010 nebo po dohodě s hlavním vedoucím tábora v hotovosti.

Pokud potřebujete vystavit fakturu pro zaměstnavatele, kontaktujte hlavního vedoucího tábora.Závazně přihlašuji dítě:
Jméno, Příjmení:
Datum narození:
Bydliště:


Zákonný zástupce dítě:
Jméno, Příjmení:
Bydliště:
Telefon:
Email:


Kontakt na zástupce, který je schopen převzít dítě v případě nedostupnosti zák. zástupce:
Jméno, Příjmení:
Telefon:

Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které mé dítě úmyslně způsobí na vybavení v době pobytu na dětském táboře. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit. Prohlašuji, že všechny výše uvedené informace jsou pravdivé. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. Souhlasím s podmínkami účasti dítěte na táboře a s cenou tábora.

dne: 26.01.2022

Souhlasím s výše uvedeným


Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR.
(Odesílání trvá cca 30s, proto prosím vyčkejte)


Hlavní vedoucí tábora:
Erik Kališ
Krkoškova 22a, 613 00 Brno
tel. č.: +420 792 402 849, +420 702 854 254
e-mail: tabor@torajky.cz

TO Rajky, z.s., Nejedlého 384/12 Brno