Přihláška na LDT Vysoké Žibřidovice

„Taje Ódinovy“


Termín tábora: 27.07. – 07.08.2024

Místo konání: Vysoké Žibřidovice

Cena a platební podmínky: Cena je 4.900,- Kč (sourozenec 4.700,- Kč). Cena zahrnuje dopravu, ubytování, plnou penzi a program po celou dobu tábora.

Platbu je nutno uhradit do 30.06.2024.
Strono před 30.06.2024 vracíme celou částku.
Strono po 30.06.2024 celá částka propadá.

Úhradu proveďte převodem na účet 2001889277/2010 nebo po dohodě s hlavním vedoucím tábora v hotovosti.

Pokud potřebujete vystavit fakturu pro zaměstnavatele, kontaktujte hlavního vedoucího tábora.Potáborová putovní výprava


Termín výpravy: 7.08. – 09.08.2024
Cena: 500,- Kč
Přímo z tábořiště následuje pěší výprava pro děti 13+ let, případně dle individuální domluvy.

Mé dítě splňuje podmínku a zůčastní se potáborové výpravy:Závazně přihlašuji dítě:
Jméno, Příjmení:
Datum narození:
Bydliště:


Zákonný zástupce dítě:
Jméno, Příjmení:
Bydliště:
Telefon:
Email:


Kontakt na zástupce, který je schopen převzít dítě v případě nedostupnosti zák. zástupce:
Jméno, Příjmení:
Telefon:

Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které mé dítě způsobí na vybavení v době pobytu na dětském táboře. Souhlasím s podmínkami účasti dítěte na táboře a s cenou tábora.

dne: 23.06.2024

Souhlasím s výše uvedeným:


Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR.


Hlavní vedoucí tábora:
Josef Oškera
e-mail: tabor@torajky.cz

TO Rajky, z.s.